Energetický audit (tepelný audit)

Energetický audit vychází ze zákona o hospodaření energií, má jasně stanovenou strukturu a jeho cílem je prověřit hospodaření s energiemi, navrhnout opatření pro jejich úsporu a efektivnější využití a jednotlivé navržené varianty zhodnotit z pohledu ekonomiky, ekologie a technického řešení. Energetický audit je pro větší budovy povinný a dále je povinný tam, kde je spoluúčast státu na financování, zejména tedy tam, kde jsou státní dotace. Energetický audit mohou zpracovávat pouze osoby s příslušnou kvalifikací a zkouškami, kteří jsou zapsaní v seznamu MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu). Sdružení Energy Consulting, o.s. spolupracuje s mnoha odborníky z různých oborů zabývajících se jak teoretickými vědními disciplínami, tak i praktickými aplikacemi. Běžně zpracováváme energetické audity na panelové domy, výrobní podniky (papírny, elektrovýroba, potravinářský průmysl aj.), občanskou vybavenost i na vodní elektrárny a další stavby a díla.