Infrakamera

Infrakamera není, jak se někdy lidé domnívají, měření teploty objektu, pouze se měří emitované tepelné paprsky o předem definované vlnové délce a teprve z nich se v přístroji vypočítává předpokládaná teplota objektu. Měření je tedy ovlivněno druhem okolní zástavy, směrem měření, denní dobou, vlastnostmi měřeného materiálu a mnoha dalšími vlivy, které je nutné při následné interpretaci zohlednit a vzít v úvahu. Měření stavební konstrukce z exteriéru

 • zhodnocení obvodového pláště z tepelně-technického hlediska
 • odhalení a lokalizace tepelných mostů
 • lokalizace degradované tepelné izolace obvodového nebo střešního pláště
 • lokalizace nespojitosti obvodového pláště (trhliny, nedokonalá kontinuita)
 • kontrola kvality provedení u dodatečného zateplení
 • optimalizace konstrukčního řešení – nejvhodnější technologické postu
 • objevení zazděných otvorů v ploše fasády
 • # kontrola počtu a rozmístění kotev v zateplovacím systému
  Měření stavební konstrukce z interiéru
 • # lokalizace míst potenciálního vzniku plísní (povrchová kondenzace)
  Příklady měření infrakamerou: