10 důvodů proč zateplit dům

1) Snížení nákladů na vytápění

Jednorázovou investicí do zateplení snížíme trvale spotřebu energie na vytápění : Starý dům: 200 kWh/m2rok Běžná výstavba: 115 kWh/m2rokNízkoenergetický dům NED: 50 kWh/m2rokPasivní dům PD: 15 kWh/m2rok ( spotřeba energie v kWh na m2 vytápěné plochy za rok)

2) Bezpečná a návratná investice

Investice do snížení energetické náročnosti budovy je výhodná a trvalá. • Pokud zateplíme obvodovou stěnu z plných cihel tloušťky 0,45 m (součinitel prostupu tepla U=1,40 W/m2K) zateplovacím systémem s izolací z pěnového polystyrenu tl. 10 cm, získáme konstrukci s U=0,30 W/m2K. • Orientační úspora energie na 1 m2 je pak:?E = (1,40 – 0,30)/3,25 = 0,34 GJ/rok • Při ceně zemního plynu 457 Kč/GJ se jedná o roční úsporu 155 Kč/m2.• Při ceně el.akumulační energie 648 Kč/GJ se jedná o roční úsporu 220 Kč/m2. • Cena zateplení je cca 1 000 Kč/ m2. (10 cm izolantu tvoří 6-8% ceny!!!) • Prostá návratnost do zateplení je tedy 6,5 roku pro zemní plyn resp. 4,5 roku pro akumulační el.energii. • Ve skutečnosti se bude návratnost díky rostoucím cenám energií zkracovat. • Pokud plánujeme opravu fasády bude návratnost investice do izolace ještě kratší (část nákladů na opravu fasády bychom vydali tak jako tak).

3) Snížení nákladů na klimatizaci

• Stále teplejší letní měsíce nás nutí instalovat do svých domů klimatizační jednotky. • Na ochlazení místnosti o 1 stupeň je třeba 2,5 až 3 krát více energie než na její ohřátí o 1 °C. Chlazení je tedy 2,5 – 3 krát dražší než vytápění. • Další náklady představuje nákup, instalace, pravidelná kontrola a údržba klimatizačních jednotek. • Dobře tepelně izolovaný dům se nepřehřívá a nepotřebuje v létě chlazení.

4) Ochrana životního prostředí

• Snížením energetické náročnosti zároveň snížíme emise skleníkových plynů (CO2 ) a výskyt kyselých dešťů (SO2 ). • Jeden m3 pěnového polystyrenu ušetříaž50 kg emisí CO2 za rok • Energie potřebná na výrobu izolací a s ní spojené emise CO2 se zateplením vrátí během několika týdnů a dále již chráníme naše životní prostředí. • Zateplovací systémy s pěnovým polystyrenem jsou recyklovatelné.

5) Menší zdroj tepla

Dobře zaizolovaný dům potřebuje zdroj tepla s malým výkonem, což má pozitivní vliv na pořizovací cenu. • U domů s nízkou energetickou náročností se dají s výhodou využívat alternativní zdroje jakými jsou solární články, tepelná čerpadla, teplovzdušné vytápění apod

6) Kratší topná sezóna

Pokud na nás působí ze stěny chlad, máme tendenci židle, křesla a pohovky umísťovat dále od stěny, takže část prostoru nemůžeme plnohodnotně využít. Zateplením zajistíme vyšší povrchovou teplotu konstrukce, prostor využijeme až ke stěnám. • Nepotřebujeme rozlehlé prostory pro velké kotle, velké zásobníky plynu, velké sklady paliva (uhlí, pelety, dřevo) a takto ušetřený prostor můžeme využít k jinému účelu.

7) Optimální využití prostoru

Díky nízkým tepelným ztrátám můžeme v dobře tepelně izolovaném domě později zahájit a dříve ukončit topnou sezónu. • Sníží se celkové náklady na vytápění.

8) Odstranění kondenzace vodní páry na stěnách

ateplením konstrukce se posune rosný bod ( Oo C ) dále k vnějšímu okraji konstrukce (většinou do izolace) a na vnitřních stěnách se nesráží vodní pára. Tím se sníží či vyloučí riziko vzniku plísní na stěnách. • Opačný účinek má zateplení z vnitřní strany.

9) Eliminace tepelných mostů

Certifikovaný zateplovací systém nám zajistí souvislé překrytí všech tepelných mostů vzniklých při stavbě nosné konstrukce (betonové překlady a věnce, velké spáry ve zdivu apod.).

10) Prodloužení životnosti konstrukce

Zateplovací systém sníží pohyby v konstrukci vznikající rozdílem denních a nočních teplot v jejichž důsledku vznikají mikrotrhlinky. • Zateplovací systém zabraňuje tzv. karbonataci betonu panelových budov, čímž opět prodlužuje jejich životnost.