Proč zateplit dům

Od většiny budov vyžadujeme zajištění co možná nejstabilnější teploty a stupně vlhkosti v interiérech v kombinaci s co nejnižší propustností zvuku. Zároveň by si asi každý z nás přál, aby toto provedení mělo co nejdelší životnost a nevyžadovalo další investice. Tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) Systémy ETICS jsou používány k ochraně a dekoraci fasád budov na celém světě. Systémy ETICS zajišťují dlouhotrvající a vysoce kvalitní tepelnou izolaci. Z hlediska fyzikálních a chemických vlastností jsou parametry materiálů v ETICS systémech navzájem kompatibilní. Ukázka tepelných ztrát v

  • Základním principem systémů ETICS je lepší tepelná izolace obvodových plášťů budov. Díky tomu dochází k významné úspoře nákladů za energie a zároveň k vyšší ochraně životního prostředí,
  • systémy ETICS mají dekorativní funkci a díky širokému výběru omítek a nátěrů zajišťují atraktivní vzhled fasády

 

Od kvality tepelné izolace budovy se odvíjí nejen výše měsíčních provozních nákladů, ale stále častěji i výše nájmu a tržní hodnota budovy. Energetická úroveň tepelné izolace je vyjádřena roční spotřebou energie. Příčina vysoké spotřeby spočívá zejména v nadměrných tepelných ztrátách způsobených nedostatečnou izolací. Jestliže stěna budovy odděluje zóny s odlišnými klimatickými podmínkami (např. ?15 °C vně a +21 °C uvnitř budovy), stává se z ní místo, kde probíhají různé procesy přechodu a prostupu tepla. Teplo vždy proniká z teplejších míst do studenějších. Intenzita a distribuce proudění tepla systému „budova-okolí“ je znázorněna na

Z obrázků je patrné, že podíl vnějších stěn na tepelné ztrátě je významný, bez ohledu na typ a velikost budovy. ETICS umožňuje zvýšit tepelný odpor obvodového zdiva a tím zamezit tepelným ztrátám v obvodovém zdivu. Zároveň dojde k omezení kolísání teploty v budově a v konstrukčních vrstvách samotného obvodového pláště. Teplota na vnitřním povrchu stěny bude vyšší než v případě, kdy stěna není chráněna tepelnou izolací. Teplota klesá rapidně v místě izolačního materiálu. Spotřeba energie neznamená jen energetické náklady, ale také plýtvání ekologickými zdroji. Nadměrná emise CO2 (vytápění budov: 30 – 35 % z celkových emisí do ovzduší), produkovaného při spalování různých druhů paliv, způsobuje skleníkový efekt nebezpečný pro nás všechny. Omezením spotřeby energie, aplikací systémů ETICS, můžeme snížit energetickou náročnost budov, a tím omezit emisi skleníkových plynů

Proč ETICS?

Budovy s touto tepelnou ochranou splňují požadavky vysokého teplotního komfortu interiérů, napomáhají ke snížení znečištění životního prostředí a zároveň fasády těchto budov získávají atraktivní a jedinečný vzhled. V závislosti na technologii, kterou jsou obvodové pláště budov vyrobeny, je možné dosáhnout komplexní esteticky působivé tepelné ochrany celé budovy. Systémy ETICS představují účinné řešení v oblasti tepelné izolace nejen pro souvislé plochy fasád, ale zároveň pro většinu stavebně technických detailů, jako jsou například dilatační spáry, napojení balkónů a lodžií, střešních konstrukcí, výplní stavebních otvorů apod. Oblíbenost technologie ETICS vyplývá z několika výhod:

  • efektivní zvýšení tepelné izolace zdiva a eliminace tepelných mostů,
  • úplná renovace fasády a ponechání nebo změna vzhledu budovy podle přání investora či projektanta,
  • malá hmotnost neovlivňující konstrukci budovy, díky ní lze tento systém aplikovat na téměř každou konstrukci,
  • jednoduché provedení účinné, estetické a efektivní tepelné izolace v kombinaci s atraktivní cenou a odolností projektovanou na několik desetiletí.


Systémy ETICS jsou charakterizovány jako bezespáré, což znamená, že jejich povrch je tvořen souvislou vrstvou šlechtěné omítky. Tento způsob konečné úpravy povrchu umožňuje velmi účinnou ochranu tepelné izolační vrstvy proti korozi vniklé následkem působení povětrnostních vlivů, vody a slunečního záření (zejména UV záření)

Systémy ETICS

 

  • Lehké vnější vrstvy systému ETICS jsou optimálním řešením nezpůsobujícím nadměrnou zátěž zdiva a izolačního materiálu.
  • Správně tepelně izolovaná budova má dobré mikroklima. Navíc není konstrukce budovy vystavena námaze způsobené kolísáním teploty.
  • Výhody systémů ETICS jsou znatelné také při stavbě nových budov. Výsledkem je výrazně lehčí a energeticky méně náročná konstrukce budovy.
  • Investice vynaložené na tepelnou izolaci stěn systémem ETICS se vrátí již po několika letech, protože náklady na vytápění mohou být sníženy až o 30 %.


Výsledek tepelné izolace venkovních stěn budov je viditelný na dvou výše uvedených termografických snímcích. Na fotografii vlevo jsou ve žlutých a oranžových místech viditelné tepelné ztráty, kterým by mohlo být potenciálně zabráněno. Z vnitřní části budovy proudí teplo ven a tudíž se zvyšuje teplota fasády. Na fotografii vpravo je budova s tepelnou izolací. Stejná místa jsou nyní modrá a to znamená, že je v nich významně nižší teplota, protože tepelná izolace zabraňuje unikání tepla z vnitřních prostor budovy